Vincent Mertens

Aerodynamics engineer

We zijn er ons niet altijd even fel van bewust, maar de stroom van lucht is steeds aanwezig rondom ons. Het is pas als we te laat dreigen te komen op een afspraak dat we merken hoe hard we moeten trappen op onze fiets. Er kan toch niet altijd tegenwind zijn, toch? Deze “onzichtbare” weerstand komt doordat we ons steeds bewegen in de lucht van de atmosfeer.


Een aerodynamisch ingenieur probeert deze luchtstromen te voorspellen om zo de luchtweerstand van een voertuig te minimaliseren. Samen met Mick en Stijn zal ik proberen om de aerodynamische weerstand van de zonnewagen te minimaliseren. Op deze manier leveren wij onze bijdrage om de zonnewagen zo snel mogelijk over de eindmeet te laten zoeven!


Natuurlijk is dit een project van lange adem en is er een hecht team nodig om het einddoel te bereiken. Het is een droom om samen te werken met deze groep van gemotiveerde mensen. Ongetwijfeld zullen we allemaal erg uitgedaagd worden, maar ik hoop dat we over 20 jaar nog zullen kunnen napraten over deze ongelofelijke ervaring bij het Solar Team!

vincent.mertens@solarteam.be

Vincent Mertens

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x